O nas

O NAS

Zrealizowaliśmy setki zleceń na dziesiątki milionów złotych, w tym:

– zbudowaliśmy ponad 300 obiektów rekreacyjnych ( w tym place zabaw, boiska, siłownie zewnętrzne, skateparki). Wśród naszych realizacji są m.in tematyczne Smocze Skwery w Krakowie

– wykonaliśmy rewaloryzację zabytkowych parków jak również zbudowaliśmy od podstaw nowe parki. Wśród zrealizowanych przez nas ponad 20 inwestycji parkowych są m.in rewaloryzacja zabytkowego Ogrodu Saskiego w Lublinie, budowa nowego parku w Starych Babicach, a także budowa Ogrodu Japońskiego w Chorzowie i rewaloryzacja Parku Krakowskiego im. Marka Grechuty w Krakowie.

Prowadzimy działalność na terenie całej Polski i jesteśmy gotowi na nowe wyzwania.

Nasze portfolio komunalne obejmuje:
– utrzymanie ponad 300 km dróg miejskich
– utrzymanie ponad 303 000 m2 chodników
– utrzymanie ponad 316 ha zieleni miejskiej

ZESPÓŁ

Kadra zarządzająca

Mirosław Derkacz

 Założyciel i prezes firmy. Architekt krajobrazu z wykształcenia
i pasji. Dąży do ciągłego rozwoju firmy poszerzając jej działalność o kolejne gałęzie budowlane nie poprzestając na architekturze krajobrazu. Dzięki wieloletniej branżowej praktyce wprowadził spółkę na pozycję lidera na rynku zagospodarowania przestrzeni publicznych.

Małgorzata Jordan- Szykuła

 Dyrektor firmy, architekt krajobrazu z uprawnieniami do prowadzenia działań przy zabytku wpisanym do rejestru, będącym parkiem bądź zielenią zorganizowaną. Przez lata pełniła funkcję kierownika i koordynatora budowy dzięki czemu zarządzanie kontraktami zna od zalążka procesu inwestycyjnego.

Dorota Ławrynowicz

Koordynator ds inwestycji z doświadczeniem zdobytym
w ramach koordynacji kubaturowych obiektów budowlanych. Zarządza wielobranżowymi inwestycjami budowlanymi dbając
o komfort i zadowolenie każdego uczestnika procesu budowlanego. W technicznym spojrzenie na proces budowy sprzyjają jej uprawnienia budowlane w branży sanitarnej

Karolina Pintal

Kierownik biura. Świetnie zorganizowany fachowiec, doskonale znajdujący wspólny język z kontrahentami oraz pracownikami.

Adriana Ciecieląg

 Koordynator ds. Inwestycji, Architekt krajobrazu. Specjalizuje się w realizacjach projektów inwestycyjnych związanych
z zagospodarowaniem zespołu zieleni w tym parków, skwerów wraz z branżami towarzyszącymi. Stawia wysoką poprzeczkę sobie i innym, realizując inwestycje z należytą starannością.

Damian Kozieł

Architekt krajobrazu z pasji. Specjalizuje się w budowie placów zabaw, nawierzchniach i małej architekturze.

budowa_terenenow_zieleni

Ernest Szczepaniuk

Kierownik Robót Komunalnych oraz kierownik dyspozytorni w ramach akcji zima. Specjalista w organizowaniu i zarządzaniu wieloma równoległymi zleceniami łącznie z prowadzeniem logistyki floty oraz parku maszynowego firmy.

user-1633248_960_720

Dominik Rogala

Kierownik robót komunalnych z wieloletnim doświadczeniem.

Dorota Ozimek

Specjalista ds. zamówień oraz kosztorysowania.
Świetnie zorganizowany fachowiec, technolog
i inżynier branży sanitarnej.

Kamila Buczyńska

Specjalista ds. projektowania. Posiada doświadczenie przy sporządzaniu projektów branży architektonicznej oraz z zakresu architektury krajobrazu. Koordynator wielobranżowych procesów projektowych z samodzielnymi uprawnieniami architektonicznymi do projektowania

Agnieszka Grondkowska

Specjalista ds zamówień oraz reklamacji. Z pasji architekt krajobrazu, z wykształcenia inżynier ogrodnictwa.

Tomasz Kosior

Kierownik Budowy

Radosław Cichocki

Kierownik Budowy
 
 
 
 

Dariusz Kołodziej

Kierownik Budowy

© 2020 Garden Designers | Designed by WeniX – Projektowanie stron internetowych