Zagospodarowanie skweru i zieleńca przy ul. Wróblewskiego/Prusa w Puławach

Zagospodarowanie skweru i zieleńca
przy ul. Wróblewskiego/Prusa w Puławach

Inwestor: Gmina Miasto Puławy – Zarząd Dróg Miejskich w Puławach
Projekt branżowy: GRW PLANNING&ARCHITECTURE Grzegorz Wojciechowski
Wykonawca: Garden Designers Derkacz i wspólnicy Spółka Jawna
Lokalizacja: Puławy

W ramach prac wykonaliśmy:

  • nawierzchnie: mineralne wodoprzepuszczalne stabilizowane spoiwem poliuretanowym oraz żwirowej wodoprzepuszczalnej
  • mała architektura oraz urządzenia edukacyjne
  • oświetlenie
  • nasadzenia roślinne

© 2020 Garden Designers | Designed by WeniX – Projektowanie stron internetowych